OK

Professionel rådgivning og håndtering af miljøfarlige stoffer

Miljøsanering

I forbindelse med en nedrivning er det afgørende, at man får lokaliseret eventuelle miljøfarlige stoffer. Miljøfarlige stoffer skal fjernes og bortskaffes professionelt og i henhold til lovgivningen, så det sikres, at de ikke ender i naturen. Hvis man brænder materialer som asbest, PCB og skimmelsvamp, frigør man sundhedsfarlige stoffer, som ender i vores natur. De bliver optaget i fødekæden og ender på den måde i menneskekroppen.

Miljøfarlige stoffer er mistænkt for at forårsage alt fra let hovedpine til kræft og nedsat frugtbarhed - og det er derfor utrolig vigtigt, at man forstår at fjerne dem på korrekt vis. Hos Allan Ploug A/S har vi mange års erfaring både med rådgivning, screening og fjernelse af de miljøfarlige stoffer, der kan være i gamle bygninger. Kontakt os på telefon +45 36 45 36 36 eller udfyld kontaktformularen for at høre mere.

Kontakt os for råd og vejledning eller et tilbud
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller e-mail

Dine oplysninger videregives ikke til 3. part.

Stor erfaring med at fjerne miljøfarlige stoffer

Miljøsanering handler om at fjerne sundheds- og miljøfarlige stoffer på den mest hensigtsmæssige måde. Allan Ploug A/S startede i 1987 med asbestsanering, hvor vi effektivt og sikkert fjernede asbest i bl.a. isolering. Siden da har udvidet vores ekspertise til også at gælde for sanering af skimmelsvamp, PCB og miljøfarlige stoffer som cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, bly, kviksølv m.fl.

Vi er specialiserede inden for identificering, sanering og bortskaffelse af de giftige stoffer. Med det rette mandskab og påkrævet udstyr sikrer vi, at miljøfarligt materiale ender det rigtige sted på det rette tidspunkt.

Hvis din bygning skal rives ned, og du har behov for professionel miljøsanering, står vi altid til rådighed.

Screening og registrering

Hos Allan Ploug A/S har vi stor viden og ekspertise om miljøfarlige stoffer, og kan således rådgive i alle aspekter inden for dette område. Derudover kan vi også foretage screeninger og registrering af asbest, PCB, tungmetallerne cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, bly, kviksølv m.fl.

Asbestscreening: Vi tilbyder en gennemgang af bygning, byggeplads, område eller lignende for asbestholdige materialer. Vi har stort kendskab til, hvilke materialer der kan forekomme asbest i, hvorfor vi nemmere kan udtage relevante prøver, de steder, hvor der kan være tvivl om materialet. Alle prøver sendes til et uafhængigt og anerkendt institut, for at verificere eventuelt asbestindhold.

Asbestregistrering: Ved ombygning og nedrivning er det lovpligtigt, at bygherren registrerer asbest. Steder, hvor der findes asbestholdige plader, rørisolering og hvor mennesker færdes, er det en god ide at udarbejde en egentlig asbestrapport.

Allan Ploug A/S udarbejder rapporter både for bygherre direkte og for rådgivere. Vi kan afgive fast pris på en asbestregistrering og kan samtidig udarbejde arbejdsplan og budget, hvis dette ønskes.

PCB screening: Vi tilbyder en gennemgang af bygning, byggeplads, område eller lignende for PCB holdige materialer. Vi har stort kendskab til, hvilke materialer der kan forekomme PCB i, hvorfor vi nemmere kan udtage relevante prøver, de steder hvor der kan være tvivl om materialet. Alle prøver sendes til et uafhængigt og anerkendt institut for at verificere eventuelt PCB indhold.

PCB registrering: Ved ombygning og nedrivning er det lovpligtigt, at bygherre registrer PCB. Steder, hvor der findes PCB holdige fuger, hvor PCB er trængt ud i betonen og hvor mennesker færdes, anbefales det at udarbejde en egentlig PCB rapport.

Allan Ploug A/S udarbejder rapporter for bygherre direkte og for rådgivere. Vi kan afgive fast pris på en PCB registrering, og kan samtidig udarbejde arbejdsplan og budget for en efterfølgende sanering, hvis dette ønskes.

Screening af svampeangreb: Vi tilbyder en gennemgang af bygning, byggeplads, bolig eller lignende for svampeangreb, herunder skimmelsvamp, hussvamp, gul tømmersvamp, hvid tømmersvamp, blåsplitsvamp samt andre skadevoldende organismer. Vi har stort kendskab til, hvilke materialer der kan forekomme skimmelsvamp i, hvorfor vi nemmere kan udtage relevante prøver, hvor der kan være tvivl.

Alle prøver sendes til et uafhængigt og anerkendt institut for at verificere, hvilken svampeart bygningen er angrebet af.

Registrering af svampeangreb: Allan Ploug A/S udarbejder mange rapporter i forbindelse med registreringsopgaver i renoveringsprojekter. Vi kan afgive fast pris på en registrering for svampeangreb, herunder skimmelsvamp, hussvamp, gul tømmersvamp, hvid tømmersvamp, blåsplitsvamp samt andre skadevoldende organismer. Vi kan samtidig også indgå samarbejder med bygherrerådgivere, arkitekter og ingeniører for udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser, arbejdsmiljøplaner, arbejdstidsplan og budgetter, hvis dette ønskes.

Vi har ekspertisen og varetager opgaven fra A-Z

Effektiv miljøsanering kræver grundighed, ekspertise og ikke mindst det rette værktøj til den specifikke opgave. Efterhånden som flere og flere materialer bliver mistænkt for sundhedsskadelige egenskaber, er det afgørende, at man holder sig opdateret med den rette viden og kompetencer.

Vores ekspertise inden for miljøsanering gør os til et godt valg for dem, der vil have en seriøs samarbejdspartner, der er med i alle dele af processen. Idet vi tilbyder totalløsninger, står vi gerne for alt fra myndighedsbehandling og godkendelse til fjernelse af det sidste affald samt en grundig slutrengøring.

Vi udfører alle opgaver i overensstemmelse med gældende retningslinjer og lovgivning, ligesom vi er godkendt til transport af miljøfarligt affald. Med andre ord sørger vi for, at bortskaffelsen af de miljøfarlige materialer bliver udført med ekstraordinært fokus på sikkerhed, kvalitet og effektivitet.

Behov for hjælp til miljøsanering?

Hos Allan Ploug A/S står vi klar til at hjælpe med stort set alle former for miljøsanering. Vi er ikke alene godkende til at bortskaffe miljøfarligt affald, men også til nedrivning af bygninger. Der er ofte en stor økonomisk fordel i at have nedrivningen og saneringen udført af samme virksomhed - og netop her, er vi et godt valg.

Vi kommer gerne ud for at analysere bygningen og klarlægge, hvor og i hvor store mængder de miljøfarlige stoffer findes. Derefter giver vi et uforpligtende tilbud på en totalløsning, hvor vi varetager alle aspekter af projektet. Hvis du har behov for en professionel og effektiv samarbejdspartner til miljøsanering, er du derfor mere end velkommen til at kontakte os.

Kontakt os på telefon +45 36 45 36 36 eller udfyld kontaktformularen for at høre mere.

Hos Allan Ploug A/S har vi mere end 30 års erfaring inden for miljøsanering, isolering og brandsikring. Vi rådgiver og løser opgaver inden for de nævnte områder med stor seriøsitet, omhu og en kundeservice ud over det sædvanlige.

Telefontid

Vagttelefon

Vi tager opgaven fra A-Z - fra rådgivning til udførelse

Referencer

"Kvaliteten er god, vi har fået lavet isolering af VVS, nedrivning og asbestsanering. De gør tingene forståelige, og vi forstår, hvad de taler om. Vi svinger godt sammen. Man får en god service, når man laver en aftale med dem, så overholder de den. Vi har været meget tilfredse."
Martin Schou Jensen, Teknisk direktør, Ingeniør, Intervent A/S

"Vi har arbejdet sammen i over 30 år og har et super godt samarbejde. Kvaliteten er altid i top, og altid til aftalt tid og pris. De har lavet miljøsanering, isolering af varme og vandinstallationer. Vi har før brugt nogle andre på en sag, men måtte have dem ud og hjælpe os til at lave det om."
Allan Hansen, overmontør, John A Hansen A/S

"Vi bruger hans folk til nedrivning, reparation og asbestarbejde og skal kun henvende os ét sted. Vi har brugt dem i 3-4 år. Vi har et godt og stabilt samarbejde primært med Nikolai. Han kommer og ser på opgaven med det samme. Så tager vi dialogen ude på pladsen, og den er god internt mellem hans og mine montører."
Morten Søgaard-Linnet, Serviceleder, Kemp & Lauritzen A/S

"Allan Ploug har lavet isoleringsarbejde for os, og vi har været tilfredse i alle årene. Det har noget med tillid og kemi med ledelsen at gøre. De, der tager imod opgaven, er nogen, vi er trygge ved. Prisen er altid den samme som sidste år, uanset om de har travlt, eller hvem jeg spørger. Man får samme pris, samme service og samme ydelse."
Kennet Egheim Jensen, Installatør & Teknisk ansvarlig, R. Neubert & Søn A/S

"Allan Ploug vandt et udbud om tømningsarbejde af Vridsløselille Statsfængsel - de var billigst, og de er samtidig et stabilt og troværdigt firma. De er troværdige på den måde, at de udfører det, de siger. Samarbejdet har grundlæggende været super godt."
Esben Stig Andersen, Byggeteknisk konsulent, Kriminalforsorgen

"Kvaliteten er god, vi har fået lavet isolering af VVS, nedrivning og asbestsanering. De gør tingene forståelige, og vi forstår, hvad de taler om. Vi svinger godt sammen. Man får en god service, når man laver en aftale med dem, så overholder de den. Vi har været meget tilfredse."
Martin Schou Jensen, Teknisk direktør, Ingeniør, Intervent A/S

"Vi har arbejdet sammen i over 30 år og har et super godt samarbejde. Kvaliteten er altid i top, og altid til aftalt tid og pris. De har lavet miljøsanering, isolering af varme og vandinstallationer. Vi har før brugt nogle andre på en sag, men måtte have dem ud og hjælpe os til at lave det om."
Allan Hansen, overmontør, John A Hansen A/S

"Vi bruger hans folk til nedrivning, reparation og asbestarbejde og skal kun henvende os ét sted. Vi har brugt dem i 3-4 år. Vi har et godt og stabilt samarbejde primært med Nicolai. Han kommer og ser på opgaven med det samme. Så tager vi dialogen ude på pladsen, og den er god internt mellem hans og mine montører."
Morten Søgaard-Linnet, Serviceleder, Kemp & Lauritzen A/S

"Allan Ploug har lavet isoleringsarbejde for os, og vi har været tilfredse i alle årene. Det har noget med tillid og kemi med ledelsen at gøre. De, der tager imod opgaven, er nogen, vi er trygge ved. Prisen er altid den samme som sidste år, uanset om de har travlt, eller hvem jeg spørger. Man får samme pris, samme service og samme ydelse."
Kennet Egheim Jensen, Installatør & Teknisk ansvarlig, R. Neubert & Søn A/S

"Allan Ploug vandt et udbud om tømningsarbejde af Vridsløselille Statsfængsel - de var billigst, og de er samtidig et stabilt og troværdigt firma. De er troværdige på den måde, at de udfører det, de siger. Samarbejdet har grundlæggende været super godt."
Esben Stig Andersen, Byggeteknisk konsulent, Kriminalforsorgen

Vi rådgiver virksomheder i hele landet og i Grønland