OK

Specialister i HVAC anlæg - med fra projektering til udførelse

HVAC

Heating, Ventilation, Aircondition and Control er en fællesbetegnelse for, hvad HVAC dækker over. Generelt skal et bygningsværk klimastyres og individuelt projekteres og tilpasses en bygning efter de behov, et HVAC anlæg kræver i forhold til gældende lovgivning. Allan Ploug A/S er specialister i at isolere HVAC anlæg, så de overholder gældende normer og regulativer, herunder DS 452 og dennes bibliografi.

Installationstyper inden for HVAC anlæg kan være af forskellige art, som desuden kan være i kombination med hinanden. Derfor er det vigtigt at have kendskab til disse installationstyper, så man kan garantere kvaliteten - primært i udførelsen, men også i rådgivningsmæssig sammenhæng, når et HVAC anlæg skal projekteres.

Allan Ploug A/S udfører HVAC anlæg og vores kompetente medarbejdere deltager gerne i projekterings- og planlægningsmøder for at sikre, at projektet kommer godt fra start.

Kontakt os for råd og vejledning eller et tilbud
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller e-mail

Dine oplysninger videregives ikke til 3. part.

Vigtigt at kende de forskellige typer

For at kunne tilpasse de enkelte isoleringstyper til et HVAC anlæg, skal man have et godt kendskab til de forskellige HVAC anlægstyper, hvor teknisk isolering kræves.

De typiske HVAC anlæg er følgende:

 • Varmeanlæg
 • Ventilationsanlæg
 • Køleanlæg

Varme-/køleanlæg er som regel installationer, som sikrer og styrer et bygningsværks opvarmning og køling.

Varmeanlæg kan fx være et vandbårent anlæg, som fordeler vandet ud til varmegivere som radiatorerne, gulvvarmen mv. Varmekilderne kan være af forskellig art, hvor varmeanlægget kan varmes op på forskellige vis, heriblandt:

 • Centralvarme
 • Fjernvarme
 • Naturgas
 • Olie
 • Biomassekedler
 • Ventilationsanlæg
 • Køleanlæg
 • Luft til luft anlæg
 • Luft til jord anlæg
 • Jordvarme
 • Solvarme

Køleanlæg består af installationer, som kan køle et bygningsværk ned. Køleenergien opvækkes oftest af en kølekompressor. Der findes også anlæg, der henter energien ud af havvand eller grundvand. Her undgås brug af kompressorer, der bruger meget energi. Det nedkølede medie (vand-, brine- eller glykolopløsninger) distribueres til forbrugspunkter via et rørsystem. Fordelingen af køl i bygningen kan foregå ved nedkøling af luft via:

 • Centraltkøling
 • Luftkøling
 • Kølestråling (kølebafler)

For at et varme-/køleanlæg sikrer et bygningsværks behov, kan Allan Ploug A/S med vores ekspertise og kompetente medarbejdere bistå med rådgivning og udførelse i forhold til gældende krav, herunder DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger og dennes bibliografi. Vi kan således sikre, at anlægget overholder isoleringskravende.

Ventilationsanlæg består af kanalinstallationer, som flytter luften rundt i bygningen og samtidig sikre, der sker et luftskifte mellem luften inde i en bygning og ude luften.

Luften kan varmes op eller blive kølet ned, så den enkelte bygnings klimabehov bliver dækket og den gældende lovgivning BR18 og ds 447 Ventilation i bygninger - Mekaniske naturlige og hybride ventilationssystemer efterleves. Derudover kender vi til DS428 og kan være behjælpelige med tekniske løsninger som overholder denne.

Vi er specialister i HVAC anlæg

Ventilationsanlæg kan være af mange typer, men hos Allan Ploug A/S er vi specialister inden for isolering af og bistår gerne med at projektere og udføre nødvendige isoleringsopgaver, hvor DS 452 og DS 428 efterleves. Vi sikrer med vores erfaring og ekspertise, at bygningen kan tages i brug efter overlevering til bygherren. Hvis du vil vide mere, har et konkret projekt eller har spørgsmål, er du altid mere end velkommen til at kontakte os.

Hos Allan Ploug A/S har vi mere end 30 års erfaring inden for miljøsanering, isolering og brandsikring. Vi rådgiver og løser opgaver inden for de nævnte områder med stor seriøsitet, omhu og en kundeservice ud over det sædvanlige.

Telefontid

Vagttelefon

Vi tager opgaven fra A-Z - fra rådgivning til udførelse

Referencer

"Kvaliteten er god, vi har fået lavet isolering af VVS, nedrivning og asbestsanering. De gør tingene forståelige, og vi forstår, hvad de taler om. Vi svinger godt sammen. Man får en god service, når man laver en aftale med dem, så overholder de den. Vi har været meget tilfredse."
Martin Schou Jensen, Teknisk direktør, Ingeniør, Intervent A/S

"Vi har arbejdet sammen i over 30 år og har et super godt samarbejde. Kvaliteten er altid i top, og altid til aftalt tid og pris. De har lavet miljøsanering, isolering af varme og vandinstallationer. Vi har før brugt nogle andre på en sag, men måtte have dem ud og hjælpe os til at lave det om."
Allan Hansen, overmontør, John A Hansen A/S

"Vi bruger hans folk til nedrivning, reparation og asbestarbejde og skal kun henvende os ét sted. Vi har brugt dem i 3-4 år. Vi har et godt og stabilt samarbejde primært med Nikolai. Han kommer og ser på opgaven med det samme. Så tager vi dialogen ude på pladsen, og den er god internt mellem hans og mine montører."
Morten Søgaard-Linnet, Serviceleder, Kemp & Lauritzen A/S

"Allan Ploug har lavet isoleringsarbejde for os, og vi har været tilfredse i alle årene. Det har noget med tillid og kemi med ledelsen at gøre. De, der tager imod opgaven, er nogen, vi er trygge ved. Prisen er altid den samme som sidste år, uanset om de har travlt, eller hvem jeg spørger. Man får samme pris, samme service og samme ydelse."
Kennet Egheim Jensen, Installatør & Teknisk ansvarlig, R. Neubert & Søn A/S

"Allan Ploug vandt et udbud om tømningsarbejde af Vridsløselille Statsfængsel - de var billigst, og de er samtidig et stabilt og troværdigt firma. De er troværdige på den måde, at de udfører det, de siger. Samarbejdet har grundlæggende været super godt."
Esben Stig Andersen, Byggeteknisk konsulent, Kriminalforsorgen

"Kvaliteten er god, vi har fået lavet isolering af VVS, nedrivning og asbestsanering. De gør tingene forståelige, og vi forstår, hvad de taler om. Vi svinger godt sammen. Man får en god service, når man laver en aftale med dem, så overholder de den. Vi har været meget tilfredse."
Martin Schou Jensen, Teknisk direktør, Ingeniør, Intervent A/S

"Vi har arbejdet sammen i over 30 år og har et super godt samarbejde. Kvaliteten er altid i top, og altid til aftalt tid og pris. De har lavet miljøsanering, isolering af varme og vandinstallationer. Vi har før brugt nogle andre på en sag, men måtte have dem ud og hjælpe os til at lave det om."
Allan Hansen, overmontør, John A Hansen A/S

"Vi bruger hans folk til nedrivning, reparation og asbestarbejde og skal kun henvende os ét sted. Vi har brugt dem i 3-4 år. Vi har et godt og stabilt samarbejde primært med Nicolai. Han kommer og ser på opgaven med det samme. Så tager vi dialogen ude på pladsen, og den er god internt mellem hans og mine montører."
Morten Søgaard-Linnet, Serviceleder, Kemp & Lauritzen A/S

"Allan Ploug har lavet isoleringsarbejde for os, og vi har været tilfredse i alle årene. Det har noget med tillid og kemi med ledelsen at gøre. De, der tager imod opgaven, er nogen, vi er trygge ved. Prisen er altid den samme som sidste år, uanset om de har travlt, eller hvem jeg spørger. Man får samme pris, samme service og samme ydelse."
Kennet Egheim Jensen, Installatør & Teknisk ansvarlig, R. Neubert & Søn A/S

"Allan Ploug vandt et udbud om tømningsarbejde af Vridsløselille Statsfængsel - de var billigst, og de er samtidig et stabilt og troværdigt firma. De er troværdige på den måde, at de udfører det, de siger. Samarbejdet har grundlæggende været super godt."
Esben Stig Andersen, Byggeteknisk konsulent, Kriminalforsorgen

Vi rådgiver virksomheder i hele landet og i Grønland