OK

Allan Ploug - CSR og social ansvarlighed

CSR

At være en moderne virksomhed forpligter os til at tage ansvar for den verden, vi befinder os i. Derfor vægter vi hos Allan Ploug vores samfundsmæssige forpligtelser højt. Det gjorde vi i går, det gør vi i dag – og i høj grad også i fremtiden.

Vores CSR-politik tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Her kan især fremhæves:

  • Mål nummer 5, ligestilling mellem kønnene, hvor vi bl.a. har fokus på at fremme kvindelige rollemodeller blandt vores håndværkere og projekt-, bygge- og entrepriseledere. Sammen går vi forrest for at trække flere kvinder til de ellers traditionelle ’mandefag’.
  • Mål nummer 7, bæredygtig energi. Vores arbejde er en forudsætning for at den bæredygtige energi når frem. En del af vores arbejde består i at lave beregninger af og rådgivning om energibesparende tiltag. Det gør virksomhederne grønnere og mere bæredygtige.
  • Mål nummer 8, anstændige job og økonomisk vækst. Vores medarbejdere er ansat efter gældende overenskomster. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø i virksomheden, og medarbejderne inddrages løbende i udviklingen af dette.
  • Mål nummer 11, bæredygtige byer og lokalsamfund. Her bidrager vi ved, at vi er med til at sikre, at opgaverne i byggebranchen bliver håndteret miljømæssigt korrekt. Bl.a. laver vi miljøsanering af miljøfarlige stoffer. Vi afrenser og bortskaffer efter gældende lovgivning og iht. vejledninger fra Arbejdstilsynet og Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri.
  • Mål nummer 17, partnerskaber for handling, hvor vi deltager i branchens organisationer for at bidrage med vores ekspertise. Vi sidder med i bestyrelsen for Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening under DI, og vi er med i Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen, der bl.a. fremmer den mest hensigtsmæssige og miljømæssigt forsvarlige håndtering af affald og restprodukter.

Social ansvarlighed: Alle fortjener en plads

Socialt ansvar gælder i høj grad også det nære og de mennesker, der omgiver os. Vores hjerte banker for de udsatte, tabte og nye danskere.

Vi mener, at alle fortjener en chance – eller en chance til – for at finde en plads på det danske arbejdsmarked. Derfor har vi i flere år haft samarbejder med kommuner, staten og private aktører om at tilbyde arbejdsprøvning til mennesker, der af den ene eller anden årsag er faldet igennem samfundet.

Vi har haft succes med at fastholde en del af de mennesker, vi har haft igennem arbejdsprøvningsforløb, og andre har fået afdækket deres arbejdsevne, hvilket de har kunnet bruge i deres videre forløb.

Kontakt os for råd og vejledning eller et tilbud
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller e-mail

Dine oplysninger videregives ikke til 3. part.

Hos Allan Ploug A/S har vi mere end 30 års erfaring inden for miljøsanering, isolering og brandsikring. Vi rådgiver og løser opgaver inden for de nævnte områder med stor seriøsitet, omhu og en kundeservice ud over det sædvanlige.

Telefontid

Vagttelefon

Vi tager opgaven fra A-Z - fra rådgivning til udførelse

Referencer

"Kvaliteten er god, vi har fået lavet isolering af VVS, nedrivning og asbestsanering. De gør tingene forståelige, og vi forstår, hvad de taler om. Vi svinger godt sammen. Man får en god service, når man laver en aftale med dem, så overholder de den. Vi har været meget tilfredse."
Martin Schou Jensen, Teknisk direktør, Ingeniør, Intervent A/S

"Vi har arbejdet sammen i over 30 år og har et super godt samarbejde. Kvaliteten er altid i top, og altid til aftalt tid og pris. De har lavet miljøsanering, isolering af varme og vandinstallationer. Vi har før brugt nogle andre på en sag, men måtte have dem ud og hjælpe os til at lave det om."
Allan Hansen, overmontør, John A Hansen A/S

"Vi bruger hans folk til nedrivning, reparation og asbestarbejde og skal kun henvende os ét sted. Vi har brugt dem i 3-4 år. Vi har et godt og stabilt samarbejde primært med Nikolai. Han kommer og ser på opgaven med det samme. Så tager vi dialogen ude på pladsen, og den er god internt mellem hans og mine montører."
Morten Søgaard-Linnet, Serviceleder, Kemp & Lauritzen A/S

"Allan Ploug har lavet isoleringsarbejde for os, og vi har været tilfredse i alle årene. Det har noget med tillid og kemi med ledelsen at gøre. De, der tager imod opgaven, er nogen, vi er trygge ved. Prisen er altid den samme som sidste år, uanset om de har travlt, eller hvem jeg spørger. Man får samme pris, samme service og samme ydelse."
Kennet Egheim Jensen, Installatør & Teknisk ansvarlig, R. Neubert & Søn A/S

"Allan Ploug vandt et udbud om tømningsarbejde af Vridsløselille Statsfængsel - de var billigst, og de er samtidig et stabilt og troværdigt firma. De er troværdige på den måde, at de udfører det, de siger. Samarbejdet har grundlæggende været super godt."
Esben Stig Andersen, Byggeteknisk konsulent, Kriminalforsorgen

"Kvaliteten er god, vi har fået lavet isolering af VVS, nedrivning og asbestsanering. De gør tingene forståelige, og vi forstår, hvad de taler om. Vi svinger godt sammen. Man får en god service, når man laver en aftale med dem, så overholder de den. Vi har været meget tilfredse."
Martin Schou Jensen, Teknisk direktør, Ingeniør, Intervent A/S

"Vi har arbejdet sammen i over 30 år og har et super godt samarbejde. Kvaliteten er altid i top, og altid til aftalt tid og pris. De har lavet miljøsanering, isolering af varme og vandinstallationer. Vi har før brugt nogle andre på en sag, men måtte have dem ud og hjælpe os til at lave det om."
Allan Hansen, overmontør, John A Hansen A/S

"Vi bruger hans folk til nedrivning, reparation og asbestarbejde og skal kun henvende os ét sted. Vi har brugt dem i 3-4 år. Vi har et godt og stabilt samarbejde primært med Nicolai. Han kommer og ser på opgaven med det samme. Så tager vi dialogen ude på pladsen, og den er god internt mellem hans og mine montører."
Morten Søgaard-Linnet, Serviceleder, Kemp & Lauritzen A/S

"Allan Ploug har lavet isoleringsarbejde for os, og vi har været tilfredse i alle årene. Det har noget med tillid og kemi med ledelsen at gøre. De, der tager imod opgaven, er nogen, vi er trygge ved. Prisen er altid den samme som sidste år, uanset om de har travlt, eller hvem jeg spørger. Man får samme pris, samme service og samme ydelse."
Kennet Egheim Jensen, Installatør & Teknisk ansvarlig, R. Neubert & Søn A/S

"Allan Ploug vandt et udbud om tømningsarbejde af Vridsløselille Statsfængsel - de var billigst, og de er samtidig et stabilt og troværdigt firma. De er troværdige på den måde, at de udfører det, de siger. Samarbejdet har grundlæggende været super godt."
Esben Stig Andersen, Byggeteknisk konsulent, Kriminalforsorgen

Vi rådgiver virksomheder i hele landet og i Grønland