OK

Din ekspert i isolering, brandsikring, miljøsanering samt rådgivning

Isolering

Vi er specialister i at isolere og vores kerneområder er energibesparende isolering samt isolering af procesanlæg, bygningsisolering og lydisolering.

 

Brandsikring

Vi brandsikrer bygninger i henhold til lovgivningen på området og sikrer bygningerne kan tages i brug. Vi tilbyder kompetent rådgivning på området.

 

Miljøsanering

Vores kompetente medarbejdere håndterer miljøfarlige stoffer, bl.a. asbest, PCB, tungmetaller og skimmelsvampe professionelt og iht. lovgivningen.

 

Rådgivning

Vores erfaring og viden gør os i stand til at rådgive og vejlede inden for vores kerneområder: isolering, brandsikring og miljøsanering.

 

Made by Online-Results.dk