Forside
Om os
Jobs
Kontakt os
 

Hvor findes det?

I udgangspunktet kan man finde skimmelsvampspore overalt. Det er en naturlig forekommende svamp som findes overalt i naturen.

Det er dog ikke naturligt eller hensigtsmæssigt at have den i bygninger, hvor den normalt vil vokse på fugtige organiske materialer såsom bagved tapet, træ, maling eller gipsplader.

Skimmelsvamp opstår gerne af 2 grunde, en kortvarig fugttilstand som har givet grundlag for vækst i sporene eller en langvarig fugttilstand som giver en kontinuerlig vækst i svampesporene.

En langvarig fugttilstand kan være grundfugt som skyldes, at vand fra jorden trænger op i bygningen.
Dette er meget udbredt i ældre bygninger og kan skyldes konstruktionsfejl af sokkel i nyere bygninger.

Medvirkende årsager kan være:
  • Tilstoppede dræn, utilstrækkelig tætning af fundamenter mod jorden og utilstrækkelige eller tilstoppede afløb for tagvand.
  • Indtrængen af vand gennem utæthed i tag, vægge, døre eller vinduer pga. mangelfuld vedligeholdelse af bygningen eller konstruktionsfejl.
  • Rørskade opstår ved tæring af rør, rørsprængninger eller utætte samlinger.
  • Kondens kan opstå på kolde overflader, herunder kuldebroer. 
  • Kondens kan også blive et problem ved høj luftfugtighed, når indeluften tilføres mere vand, end der fjernes ved ventilation. Det kan fx være på grund af badning, madlavning, rengøring, vask og tørring af tøj.

Hvis der er mangelfuld opvarmning og ventilation, kan fugten ikke fjernes.