Forside
Om os
Jobs
Kontakt os
 

Sikker nedrivning


Det er vigtigt, at din nedrivning foregår sikkert. Nedrivningsbranchen er den bygge/anlægsbranche, som har flest uheld og skader. Sørg for at din nedrivning foregår sikkert!

Nedskæring og fjernelse af kedler, olietanke m.m.
Vi udfører nedrivning af VVS-anlæg, både i forbindelse med asbestsanering, men også som særskilt entreprise. Sikkerheden ved disse arbejder er meget højt prioriteret. Vi har gennem mange år indhentet stor erfaring med disse opgaver.
Brand- og miljøsikkerhed ved demontage af olie- og kemitanke er optimal, idet vi har specialudstyr til gnistfri ophugning, så brand og eksplosion undgås.


Olietanke i jord
Vi sørger for:
  • Åbning af tank.
  • Rensning.
  • Bortskaffelse af rest olie.
  • Evt. sandfyldning.
  • Anmeldelse til myndighederne.
  • Retablering af terræn.