Forside
Om os
Jobs
Kontakt os
 

Regler omkring PCB


Sundhedsstyrelsen foreslår, at der anvendes de tyske såkaldte aktionsværdier. Der er fastlagt følgende 2 aktionsniveauer for PCB i indeluft:
  • Niveauer over 3.000 ng1 PCB/m3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse.
  • Niveauer i intervallet 300 – 3000 ng PCB/m3 luft indebærer, at der på sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m3.

Allan Ploug A/S registrerer gerne værdierne i dit indeklima!

Derudover skal man være opmærksom på, at alt affald med mere end 50 mg PCB pr. kg betragtes som farligt affald, og man skal have speciel tilladelse til at transportere affaldet. Derudover skal det afleveres til destruktion på Kommunekemi, hvor man ved forbrænding ved meget høj temperaturer, kan nedbryde PCB'en.

Allan Ploug A/S er autoriseret til at transportere farligt affald, og kan derfor hjælpe, hvis I har konstateret PCB i jeres bygning.