Forside
Om os
Jobs
Kontakt os
 

Links


Miljøstyrelsen
http://www.mst.dk/Affald/Affaldsfraktioner/PCB+og+PCT/

Faktaark om PCB fra Miljøstyrelsen
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/606AEFE1-A1DE-4CF1-97FD-471E4C3DC1B9/0/PCBfaktaarkfinal5marts2009.pdf

Miljøstyrelsens rapport: ”Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger”
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2009/978-87-7052-901-3/html/default.htm

Teknologisk Institut om PCB i byggeri
http://www.teknologisk.dk/specialister/25929?cms.query=PCB

Erhverv og Byggestyrelsen om PCB i indeklima
http://www.ebst.dk/byggerifokus/104119/1/0

Statens Byggeforskningsinstitut om PCB
http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/miljovurdering/sundhedsmessig-vurdering-af-pcb-holdige-bygningsfuger/?searchterm=None