Forside
Om os
Jobs
Kontakt os
 

Hvorfor er det farligt?

I udgangspunktet er PCB brugt til blødgøring af forskellige byggematerialer i Danmark.

I bygninger, som indeholder PCB-holdige byggematerialer, sker der en afgivelse af PCB til indeluften, hvorved PCB optages i kroppen via indånding.
 
PCB kan, afhængigt af hvor meget der ophobes i kroppen, medføre alvorlige sundhedsskader. Afhængigt af typen kan PCB virke toksisk på lever, immunsystem og nervesystem samt være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende. Der er grund til bekymring ved udsættelse for forhøjede niveauer over længere tid, da stoffet gennem ophobning kan medføre sundhedsskadelige effekter. På den baggrund er man på vagt overfor selv små gentagne påvirkninger, der vil medføre en øget ophobning af PCB i kroppen, og som sammen med bidraget fra fødevarer kan medføre øget risiko for sundhedsskadelige effekter. Problemer som:
 
  • Lever-, immunsystems- og nervesystemsskader.
  • Udslet, hud- eller øjnskader.
  • Hovedpine.
  • Kræft.
  • For gravide kan det give børn med fødeselsdefekter så som svækket motorik samt en foringelse af korttidshukommelsen.