Forside
Om os
Jobs
Kontakt os
 

Hvor findes det?


I bygninger, som indeholder PCB-holdige byggematerialer, sker der en afgivelse af PCB til indeluften, hvorved PCB optages i kroppen via indånding. PCB kan optages i organerne ved berøring/indånding af PCB støv og via forurenet mad. PCB er lugtløs.

PCB er kræftfremkaldende, påvirker reproduktionen og immunforsvaret og kan skabe misdannede fostre.

PCB blev i Danmark brugt i byggeri fra 1950 - 1986.

PCB findes bl.a. i:

- Elastiske fuger om vinduer og døre.
- Elastiske fuger i betonelementer.
- Termoruder.
- Elektriske komponenter.
- Specielle former for maling.

PCB er teknisk velegnet til anvendelse i enkelte byggevarer som fx fugemasse, lim, maling o.l., og blev anvendt i perioden 1955-1977, fx i termoruder og fugemasser. På baggrund af foreliggende viden er det vurderingen, at restmængden af PCB i danske bygninger er knyttet til fuger omkring vinduer, facadeelementer af beton, dilatationsfuger, altaner m.m. Erfaringer viser, at PCB fra fuger kan spredes i naturen.

Man kan som udgangspunkt ikke se på en fuge, om den indeholder PCB. PCB-fuger er gummiagtige. De blev produceret i flere farvevarianter, men mest udbredt er fuger i farverne grå og sort.

I perioden 1950 til 1976, hvor der var PCB-holdige fugemasser på markedet, er opført 143 mio. m² bygningsareal, hvilket svarer til 37 % af Danmarks samlede bestand på 389 mio. m². Spørgeskemaundersøgelsen omfattende 600 bygningsansvarlige og analyser af fugeprøver fra 10 bygninger, med mistanke om PCB-holdige fuger, udvalgt blandt spørgeskemaundersøgelsens deltagere. Undersøgelsen gav hovedresultaterne, der er vist i Tabel S2. Yderligere er middelkoncentrationen af summen af de 22 analyserede PCB-congenere indføjet.

Hvis du vil vide mere om PCB så tjek miljøstyrelsenshjemmeside:  http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/4B95CCD9-8CD3-4A5B-8813-63597E4E9EC3/0/PCBfaktaarkfinalrevideret16april2009.pdf