Forside
Om os
Jobs
Kontakt os
 

Regler omkring asbest

2.2. Pligter for rådgivende, projekterende og bygherrer
 
I forbindelse med arbejde, der hviler på et projekt, gælder der særlige regler for rådgiveres og projekterendes pligter og ansvar.
 
Den projekterende og rådgivende skal rådgive sin klient, typisk bygherren, om, hvilke forundersøgelser der bør foretages før nedrivning eller renovering, for at afdække omfang og type anvendt asbest og asbestholdige materialer.
 
Den, der projekterer eller rådgiver, skal med sine angivelser i projektet sikre, at asbestreglerne kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse.
 
En bygherre kan blive omfattet af straffelovens medvirkensansvar, hvis arbejdsgiveren overtræder asbestreglerne, jf. arbejdsmiljølovens § 37, stk. 4. En bygherre kan pådrage sig et selvstændigt strafansvar, hvis bygherren ved tilskyndelse, råd eller handling medvirker til at gennemføre en strafbar handling.
 
Ved meget store renoveringsopgaver skal bygherren i sit udbudsmateriale, når det er relevant, gøre opmærksom på de særlige regler for asbest, herunder at det skal afklares, om der er områder med asbest og asbestholdige materialer. I udbuddet må der ikke forudsættes arbejdsmetoder mv., der ikke overholder arbejdsmiljølovgivningen, herunder asbestreglerne.
 
Bygherren skal udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed, når arbejdet foretages i forbindelse med byggeri, hvor der er mere end ét firma, og de tilsammen har mere end 10 personer på byggepladsen samtidig. Som et vigtigt led i denne plan skal bygherren på byggepladstegningen indtegne, hvor der er asbest og asbestholdige materialer.
 
I forbindelse med udarbejdelse af planen, skal bygherren sikre, at områder med asbest og asbestholdige materialer er identificeret og afmærket tydeligt inden arbejdet iværksættes.
 

For yderligere information henvises til Arbejdstilsynets hjemmeside: http://www.at.dk/sw14293.asp