Forside
Om os
Jobs
Kontakt os
 

Hvorfor er det farligt?

I udgangspunktet er alle former for asbest klarificeret af WHO ’s cancerinstitut IARC, som værende kræftfremkaldende for mennesker.
 
Asbest er en type naturligt forekommende mineral, som findes i fiberbundter. Disse fibre er meget tynde og kan spaltes helt ned i størrelsen af 3 mikrometer (3/1000 millimeter). Når fibrene opnår en størrelse, som er mindre end 3 mikrometer, kan de trænge ned i de allermindste forgreninger af lungerne, og der være med til at skabe problemer som:
 
  • Asbestose, som er en kronisk lungesygdom. Symptomerne er åndenød, som forværres ved anstrengelser. Sygdommen kan forværres, selv om udsættelsen for asbestfibre stoppes. Sygdommen viser sig typisk 10-20 år efter udsættelsen for asbest.
  • Lungekræft, som typisk optræder 10-30 år efter udsættelse for asbest.
  • Lungehindekræft, som typisk opstår 15-50 år efter udsættelse for asbest.
  • Fortykkelse af lungehinden (pleura plaqes). Sådanne fortykkelser kan også opstå af anden årsag og giver oftest ingen symptomer.

 

Ca. 150.000 mennesker i Danmark har arbejdet med asbestholdige materialer, og langt de fleste bliver ikke syge af det.
Der er dog stadig i høj grad en forøget risiko ved udsættelse for asbest. Man kan generelt ikke screene for asbestrelaterede sygdomme. Man kan kun identificere årsagen, når sygdommen opstår.

Asbestose
 
Asbestfibre