Forside
Om os
Jobs
Kontakt os
 

Hvor findes det?

 
 
Da asbest ikke kan brænde og tåler temperaturer op til 900 °C, har det været brugt til armering, isolering og brandsikring, og det har været brugt i en lang række bygningsmaterialer op til midten af 1980’erne. Asbest kan findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i særlige produkter, som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasser og pudsmaterialer.
 
 
 
 
 

Asbest har været brugt til isolering af rør, beholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger og flangesamlinger m.m. Isoleringen er ofte udført med kiselgur blandet med asbest, men også isolering med næsten ren asbest kan forekomme.
I 1972 blev det forbudt at bruge asbest eller asbestholdige produkter til termisk-, støj- og fugtisolering.
 
I 1980 blev det helt forbudt at bruge asbest, bortset fra asbestcementprodukter som fx tagbeklædning, friktionsbelægninger, pakningsmaterialer, lejeforinger og kommutatorer.
 
I 1986 blev forbuddet mod brug af asbest skærpet. Undtagelse gjaldt herefter kun for asbestcementbølgeplader “B5” og “B9” og håndgods til tagdækning, bundne pakningsmaterialer, friktionsbelægninger, lejeforinger og kommutatorer.
 
Fra 1993 og indtil 2005 har kun ganske få typer produkter, som bundne pakningsmaterialer, lejeforinger og enkelte friktionsbelægninger været undtaget fra forbuddet.
 
Yderligere kan du på Arbejdstilsynets hjemmeside læse mere om, hvor man lige netop i din bygning kunne finde asbest: http://www.at.dk/sw58381.asp
 
Eternitbølgeplader er forsynet med et nummersystem, som gør det muligt at afgøre, om en plade indeholder asbest. Se link for identificering: http://www.teknologisk.dk/_root/media/30821%5FKoder%20til%20identificering%20af%20eternit%20med%20asbest.pdf